SAKRAMENT CHRZTU


 „Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.”/KKK 1213/


 

Pan Jezus przyjmuje chrzest od Jana Chrzciciela w Jordanie, pomimo tego iż były to „wody nawrócenia dla grzeszników”, poddał się temu wypełnić wszystko co sprawiedliwe. Natomiast Duch który unosił się nad wodami stworzenia potwierdza nad wodami Jordanu, że Jezus jest umiłowanym Synem Boga Ojca w którym rozpoczęło się dzieło zbawienia – odnowienia całego stworzenia (Mt 3,15). Po swoim zmartwychwstaniu Jezus Chrystus daje apostołom taki nakaz: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko co wam przykazałem” (por. Mt 28,19-20; KKK1223). Kościół udzielał chrztu św. od samego początku swej działalności. W dniu Pięćdziesiątnicy tłum ludzi słuchający przepowiadania dobrej nowiny o przez św. Piotra pyta: co mamy czynić? Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan powoła (Dz 2). Apostołowie udzielają chrztu każdemu kto wierzy w Jezusa Chrystusa zarówno Żydom jak i poganom (Dz 8,12). Chrzest zawsze wiąże się z wiarą: „Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i dom swój” (Dz 16,31).

 

Udzielamy chrztu dzieciom zasadniczo w niedzielę lub w sobotę wieczorem po wcześniejszym ustaleniu z księdzem.

Chrzest dziecka należy zgłosić odpowiednio wcześniej, okazując w kancelarii parafialnej Skrócony Odpis Aktu Urodzenia (CERTYFIKAT OF BERTH).

Pouczenie chrzcielne (katecheza dla rodziców dziecka i chrzestnych) odbywa się w sobotę poprzedzającą chrzest po wieczornej Mszy św. w kościele - dotyczy ono rodziców dziecka jak i rodziców chrzestnych, którzy planują chrzest w danym miesiącu.

 OBOWIĄZKI RODZICÓW DZIECKA:

- publicznie proszą o chrzest,

- kreślą znak krzyża na czole dziecka,

- wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary,

- niosą niemowlę do chrzcielnicy,

- otrzymują specjalne błogosławieństwo,

- doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (spowiedź św, I Komunia św., bierzmowanie),

- są świadkami wiary dla dziecka,

- przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją na co dzień,

- spełniają obowiązki religijne (modlitwa, Msza św., sakramenty św.),

- razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,

- wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich,

- obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu,

- świętują dzień Patrona,

- uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych),

- zawierzają dziecko Bogu

 WYMAGANIA STAWIANE RODZICOM CHRZESTNYM:

- wyznaczeni przez rodziców,- przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie,- nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest,

- należą do Kościoła katolickiego,

- jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie,

- wyrzekają się szatana,

- wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest,

- trzymają świecę i podają białą szatkę do chrztu,

- pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka,

- prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie,

- żyją wiarą, nadzieją i miłością - modlą się za chrześniaka,

- kupią odpowiednią do wieku dziecka książkę religijną,

- zabiorą na pielgrzymkę do sanktuarium,

- w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę,

- ukończone 16 lat życia,

- jest katolikiem wierzącym i praktykującym, co potwierdza odpowiednie zaświadczenie ks. proboszcza parafii, z której chrzestny pochodzi,

 Do godności tej nie może być dopuszczona osoba żyjąca w związku niesakramentalnym.