LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

 Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO) Diecezji Rzeszowskiej działa od początku powołania Diecezji tj.od 25 marca 1992 roku. Stało się to na mocy Bulli Papieża Jana Pawła II "Totus Tuus Poloniae Populus". Została wydzielona z terytorium Diecezji Przemyskiej i Tarnowskiej. Tak więc LSO przejęła doświadczenia w pracy z ministrantami i lektorami zarówno jednej jak i drugiej diecezji. Pierwszym duszpasterzem LSO w Diecezji Rzeszowskiej został mianowany ks. Józef Pańczuk. Następnie urząd ten pełnili: ks. Adam Kaczor, ks. Tadeusz Pindara, ks. Lucjan Szumierz. Obecnie moderatorem diecezjalnym jest ks. Tomasz Blicharz. Diecezjalne duszpasterstwo LSO zdołało już wypracować własne formy działalności: mistrzostwa ministrantów i lektorów w piłce nożnej, podczas ferii rozgrywki halowe dla ministrantów i lektorów z parafii Rzeszowa, gazetkę w formie plakatu, stronę internetową http://lsorzeszow.pl/

Działalność duszpasterstwa to także organizowanie FERII i WAKACJI Z BOGIEM  w różnych zakątkach naszej diecezji m.in. Kotań, Zaczernie.

 

 

 

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA PARAFII gromadzi chłopców z naszej parafii, którzy służą przy ołtarzu Pana Jezusa. Służba jest dla każdego wielkim zaszczytem, ma ona bowiem w sobie znamię wybrania. Stoją tam ludzie, na których w jakiś szczególny sposób wejrzał Bóg. Do Liturgicznej Służby Ołtarza należą tak ministranci, jak i lektorzy, którzy pełnią odpowiednie posługi w czasie różnorakich celebracji liturgicznych. Termin łaciński ministrare oznacza "służyć, pomagać". Służąc Bogu ministrant i lektor przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna.

 

Ważnymi elementami w życiu ministranta i lektora są zbiórki, które mają jednoczyć chłopców we wspólnocie i w wierze. Na zbiórkach ćwiczymy postawy i różne akcje liturgiczne. Staramy się by dzięki temu przygotowaniu zdobyć potrzebne umiejętności pozwalające służyć Bogu z godnością.

Lektorzy i ministranci mają bowiem ważne zadanie – dbać o piękno liturgii.

 

Zbiórki ministrantów i lektorów odbywają się we wtorki. 

Rozpoczęcie Mszą świętą a po niej spotkanie formacyjne.

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHŁOPCÓW CHĘTNYCH

                                                            DO SŁUŻENIA PRZY OŁTARZU PANA !