SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA


 „Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego” /KKK 1661/


  

Narzeczeni, na co najmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem zgłaszają się do księdza w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

 

Przychodząc na spotkanie należy przynieść ze sobą:

1. Dowód tożsamości

2. Świadectwo chrztu świętego ( z datą wystawienia do 6 m-cy)

3. Świadectwo Sakramentu Bierzmowania

4. Zaświadczenie o ukończeniu katechez przedślubnych

5. Świadectwo ukończenia religiiz ostatniej klasy szkoły średniej

6. Dane świadków sakramentu (imię i nazwisko,wiek, adres zamieszkania)

7. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku "ślubu konkordatowego") - uwaga zaświadczenie ważne tylko 3 miesiące. Osoby, które mają już ślub cywilny, a pragną zawrzeć ślub kościelny zamiast zaświadczenia do powyższych dokumentow dołączają Odpis Skrócony Aktu Małżeństwa.

 

W Polsce wymagany jest także udział w 3 dniach skupienia dla narzeczonych.

 

Narzeczeni powinni przystąpić dwa razy do spowiedzi przedślubnej; ok. 1 m-ca przed terminem ślubu i w tygodniu poprzedzającym ślub.

 

Narzeczeni przychodząc na spotkanie muszą podać nazwę parafii, na terenie której pragną zawrzeć związek małżeński i uzgodnić termin ślubu z księdzem proboszczem. 

 

Sakrament Małżeństwa udzielany jest zazwyczaj w soboty. 

 

 

KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE

Miesiąc Parafia Adres
wrzesień p.w. Chrystusa Króla ul. Ks. Jałowego
wrzesień p.w. Świętego Krzyża ul. 3 maja
październik p.w. NMP Królowej Polski ul. Reformacka
październik p.w. św. Jacka /Dominikanie/ ul. Dominikańska
październik p.w. NSPJ / Katedra/ Al. Sikorskiego
listopad Fara Plac Farny
grudzień p.w. Bożego Ciała ul. Prymasa Tysiąclecia
styczeń p.w. Wniebowzięcia NMP ul. Sokoła
styczeń p.w. Podwyższenia Krzyża ul. Krakowska
luty p.w. MB Saletyńskiej ul. Dąbrowskiego
marzec p.w. Wniebowzięcia NMP /Zalesie/ ul. Zelwerowicza
marzec p.w. Św. Michała ul. Św. Michała
kwiecień p.w. Św. Rodziny ul. Solarza
kwiecień p.w. Św. Józefa ( Staromieście) ul. Partyzantów
maj p.w. Św. Judy Tadeusza ul. Wita Stwosza
czerwiec p.w. MB Różańcowej ul. Orla 

KATECHEZA PRZEDŚLUBNA 

Dekanat

Parafia Dzień
Rzeszów- Fara  Fara I Czwartek godz. 1700
  p.w. Św. Józefa /Staromieście/ III Czwartek godz. 1700
Rzeszów- Fara p.w. Chrystusa Króla I Niedziela godz. 1030
  p.w. MB Różańcowej II Piątek godz. 1700
  p.w. Podwyższenia Krzyża III Środa godz. 1600
  p.w. św. Judy Tadeusza III Wtorek godz. 1830
Rzeszów- Katedra p.w. NSPJ / Katedra/ II Czwartek godz. 1730
  p.w. Św. Rocha / Słocina/ I Poniedziałek godz. 1730
Rzeszów- Fara p.w. MB Różańcowej I Wtorek godz. 1800

 PORADNIE RODZINNE 

Parafia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
00 Bernadynów   1700-1900   1600-1800  
Fara       1600-17