SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA


 „Sakrament pokuty jedna nas z Kościołem. Grzech narusza lub zrywa wspólnotę braterską. Sakrament pokuty naprawia ją lub przywraca. W tym sensie nie tylko leczy on powracającego do komunii kościelnej, lecz także ożywia życie Kościoła, który cierpiał z powodu grzechów jednego ze swych członków.” /KKK 1469/


 

"Weźmijcie Ducha Świetego! Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20, 22-23).

 

Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą.

 

Warunki dobrej spowiedzi:

  • Rachunek sumienia - przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.
  • Żal za grzechy - boleść duszy z powodu zranienia Boga - Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.
  • Mocne postanowienie poprawy - postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.
  • Szczera spowiedź - wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem (Boga nigdy nie okłamię).
  • Zadośćuczynienie - wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie szkód wyrządzonych przez grzech.

"Ach żałuję za me złości Jedynie dla Twej miłości, Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu."

 

SPOWIEDŹ W CIĄGU TYGODNIA

 W od poniedziałku do soboty pół godziny przed Mszą św.

SPOWIEDŹ W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

 W niedziele i święta pół godziny przed Mszą św

 

SPOWIEDŹ GENERALNA lub jakiegiegoś okresu życia.


Zawsze istnieje też możliwość ustalenia z księdzem spowiedzi indywidualnej, np. spowiedzi generalnej obejmującej całe życie albo jakąś jego część.

Zachęcamy do takiej spowiedzi osoby, które z różnych powodów, przez długie lata nie korzystały z tego sakramentu albo też z okazji podejmowania ważnych decyzji życiowych czy ważnych wydarzeń (bierzmowanie, rekolekcje, misje parafialne, Msze o uzdrowienie i uwolnienie, sakrament małżeństwa, poważna operacja itp.).