Diecezja Rzeszowska

Herb Diecezji Rzeszowskiej

Informacje Ogólne

  • Diecezja Rzeszowska została powołana do isnienia przez Jana Pawła II w 1992r. z części diecezji przemyskiej i tarnowskiej. Jest ona położona w południowo-wschodniej części Polski, co wpływa bardzo korzystnie na otaczające ją krajobrazy. W diecezji działa bardzo wiele grup włączających się w czynną służbę Kościoła.
  • Obecnie w diecezji jest obecnie 24 dekanaty, 240 parafii, 693 księży diecezjalnych oraz 617,5 tys. mieszkańców (w tym 583 tys. wiernych).
  • W chwili obecnej urząd biskupa Ordynariusza pełni ks. bp Jan Wątroba, natomiast funkcję biskupa pomocniczego sprawuje ks. bp Edward Białogłowski. 

Link do strony Diecezji Rzeszowskiej: http://www.diecezja.rzeszow.pl

Dekanat Rzeszów-Zachód

Mapa Dekanatu Rzeszów-Zachód

 Dekanat Rzeszów- Zachód 

 

Będziemyśl, pw. św. Jacka, ks. Jerzy Sepioł - proboszcz,

Błędowa Zgłobieńska, pw. św. Wojciecha, ks. Mariusz Matuszewskiproboszcz.

Bratkowice, pw. św.Jana Chrzciciela, ks. Józef Książekproboszcz, 

Bzianka, pw. św. Maksymiliana Kolbe, ks. Roman Gawronproboszcz.

Dąbrowa, pw. Matki Bożej Królowej Polski, ks. Stanisław Szcząchor - proboszcz.

Klęczany, pw. św. Maksymiliana Kolbe, ks. Jerzy Kumiegaproboszcz. 

Mrowla, pw. św. Łukasza Ewangelisty, ks. Ryszard Tokarzproboszcz, 

Rzeszów- Przybyszówka, pw. św. Mikołaja, ks. Jerzy Paradysz - proboszcz, 

Świlcza, pw. Wniebowzięcia NMP, ks. Antoni Czerak - proboszcz, 

Trzciana, pw. św. Wawrzyńca i Matki Bożej Niepokalanie Poczętej ks. Janusz Winiarskiproboszcz, 

 

Księża piastujący poszczególne urzędy w dekanacie: 

DZIEKAN: ks. Jerzy Paradysz EC

WICEDZIEKAN: ks. Janusz Winiarski

OJCIEC DUCHOWNY: ks. Jerzy Kumiega