Biskupi Diecezji Rzeszowskiej Bp Jan Wątroba

 biskup ordynariusz

Urodził się 4 grudnia 1953 r. w Wieluniu.

Pochodzi z parafii pw. św. Piotra w Okowach w Białej k. Wielunia.  

Święcenia kapłańskie przyjął

27 maja 1979 r. z rąk bp. Stefana Bareły.

 Jego zawołanie biskupim są słowa: „Ecce venio” (Oto idę).


 


bp Edward Białogłowski

biskup pomocniczy 

Urodził się Rzeplinie 8 stycznia 1947 r. w Rzeplinie. 

Otrzymał święcenie kapłańskie

17 czerwca 1972 z rąk bpa Ignacego Tokarczuka.

Jego zawołanie biskupie to: "In Virtute Spiritus Sancto" (W mocy ducha świętego). 


 


bp Kazimierz Górny

biskup senior

Urodził się 24 grudnia 1937 r. w Lubniu.

Otrzymał święcenia kapłańskie 

29 czerwca 1960 r. z rąk bp Karola Wojtyły.

Jego zawołanie biskupie to: "Omnia Tibi" (Wszystko tobie).