NASI DUSZPASTERZE

ks. Stanisław Szcząchor

Proboszcz od 2017

ks. Artur Ziąber

Proboszcz: 2012-2017

ks. Mieczysław Czudec

Proboszcz w latach: 1996-2012

ks. Józef Stanowski

Proboszcz parafii: 1987-1996 (Erygowanie parafii i budowa Kościoła)