RÓŻE RÓŻAŃCOWE

                                                         Zmiana tajemnic dla wszystkich róż odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godz. 11.00

 

 

 

W każdą niedzielę o godz. 10.30 odmawiana jest cząstka różańca prowadzona przez członków wyznaczonych RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH.

 

ZACHĘCAMY DO ZAPISÓW I WSPÓLNEJ MODLITWY

ŻYWY RÓŻANIEC

W naszej parafii jest

6 Róż Żywego Różańca

 

 

 

 

1. Róża pw. Matki Bożej Królowej Polski - zelator Stanisława Brożek

 

2. Róża pw. Matki Bożej Fatimskiej - zelator Janina Pająk

 

3. Róża pw. Matki Bożej Różańcowej - zelator Janina Kocur/ Danuta Wozowicz

 

4. Róża pw. św. siostry Faustyny - zelator Maria Zakrzewska

 

5. Róża pw. św. Michała Archanioła- zelator Antoni Feret/ Stanisław Głodek

 

6. Róża pw. św. Cecylii (powstała jako owoc zakończenia w naszej Parafii w dniu 22.07.2018 roku peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej)

 

Róże te gromadzą 120 osób, które modlitwą wspierają wspólnotę Kościoła (intencje papieskie na dany miesiąc), naszą rodzinę parafialną oraz indywidualne sprawy wielu ludzi.

Posługa modlitewna tak wielu ludzi jest niewątpliwie wielką, choć zawsze niewymierną, pomocą dla wspólnoty wierzących (także dla niewierzących) oraz motywem do ubogacania samych Członków Róż Różańcowych, którzy uświęcają się, podejmując codziennie rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Maryi.

RÓŻE RÓŻAŃCOWE RODZICÓW

Matka Boża Oliwska od 8 grudnia 2006 roku jest uznana za patronką Modlitwy Różańcowej Rodziców w Intencji Dzieci

W naszej parafii jest

2 Róże Różańcowe Rodziców modlących sie za swoje dzieci

 

1. Róża pw. Matki Bożej Oliwskiej - powstała 3 marca 2019 roku - zelator Maria Paśko

 

2. Róża pw. św. Józefa - powstała 24 marca 2019 roku - zelator Anna Sumara

 

Uczestnicy Różańca Rodziców podejmują modlitwę w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca i rozważa tajemnicę, którą otrzymuje przy zmianie tajemnic. W ten sposób za każde dziecko uczestnika Róży Rodziców odmówiony jest codziennie cały różaniec.

 Co zyskujemy będąc w takiej róży:

  1. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom - i to codziennie - a także pełniej wypełniamy IV przykazanie Boże.
  2. Pewność że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec !
  3. Rozwój naszej osobistej modlitwy, często obydwoje rodziców podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie. 

 

RÓŻA RÓŻAŃCOWA DZIECI

Podążając za wezwaniem Maryi


20 dzieci z naszej parafii 5 maja 2019 roku rozpoczęło modlitwę różańcową za swoich rodziców.

 

Patronem róży jest św. Stanisław Kostka - patron dzieci i młodzież.

 

Zelatorem róży jest Julia Wdowiarz.

Intencje papieskie

 

Papieskie intencje modlitewne na 2019 rok

 

Styczeń

Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi

odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.

 

Luty

O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji

oraz wszelkiej innej przemocy.

 

Marzec

Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane,

aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

 

Kwiecień

Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na obszarach wojennych,

którzy narażają własne życie, aby ocalić innych.

 

Maj

Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu

 

Czerwiec

Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia

angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

 

Lipiec

Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie,

by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

 

Sierpień

Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się

coraz bardziej „szkołami wzrastania w człowieczeństwie”.

 

Wrzesień

Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów.

 

Październik

Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele

 

Listopad

Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową,

 aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.

 

Grudzień

Aby każdy kraj podjął konieczne działania,

by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią